logo logo
821.134.2(82)-31 FERl

(1960-...)
  

La logia de Cádiz

[LTRT]. --
Buenos Aires :

Planeta Lector

, . --
  ISBN: 9789877670585

  1. 
821.134.2(82)-31
; 2. 
LITERATURA ARGENTINA-NOVELA
; 3. 
NIVEL JUVENIL
I. II.

  (2) Inv.: S/V00603 S.T.: 821.134.2(82)-31 FERl
1 Ejemplar
U. Info. Inventario S.T. / Ubicación
S/V00603 821.134.2(82)-31 FERl
logo

Formulario para Solicitud de Material

Fernández Díaz, Jorge (1960-...)
La logia de Cádiz [LTRT]. -- Buenos Aires : Planeta Lector, 2020
ISBN: 9789877670585

1. 821.134.2(82)-31; 2. LITERATURA ARGENTINA-NOVELA; 3. NIVEL JUVENIL I. González, Daniel II. Vezzaro, Florencia

(2) Inv.: S/V00603 S.T.: 821.134.2(82)-31 FERl
Solicitante: